מערכת שעות
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
8:50-9:35 הסטוריה-יצחק
 
הבנה והבעה  - יערה תלקיט - נופר אומנות - רועי  תנ"ך - אלי
9:45-10:30 הסטוריה-יצחק הבנה והבעה - יערה  תלקיט - נופר אומנות - רועי  תנ"ך - אלי 
11:00-11:45 אנגלית חגית  מתמטיקה - חן  הסטוריה - יצחק מתמטיקה-חן  אנגלית - חגית+רותם
11:55-12:40 אנגלית חגית  מתמטיקה - חן  הסטוריה - יצחק מתמטיקה- חן אנגלית - חגית+רותם 
12:50-13:35 לשון - אלי חינוך - רותם מתמטיקה - חן דיבייט - יערה  
14:30 - 13:45 לשון - אלי     דיבייט - יערה  
מערכת שעות - כיתה י' 1
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
9:35 - 8:50 ספרות - יערה  חינוך - אלי הסטוריה- יצחק/רותם מתמטיקה- אלי/חנוך אנגלית - חגית/נופר/רותם
10:30 - 9:45 ספרות- יערה  תנ"ך תרגול- חן/רותם הסטוריה - יצחק/רותם מתמטיקה- אלי/חנוך אנגלית- חגית/נופר/רותםי
11:45 - 11:00 הסטוריה - יצחק/רותם אנגלית-חגית/נופר/רותם אזרחות-חן/רותם אומנות /גאוגרפיה הכנה לפולין - נופר
12:40 - 11:55 הסטוריה - יצחק/רותם  אנגלית- חגית/נופר/רותם אזרחות - חן/רותם אומנות /גאוגרפיה הכנה לפולין - נופר
13:35 - 12:50 חינוך -נופר מתמטיקה-אלי/חנוך תנ"ך - אלי אומנות /גאוגרפיה  
14:30 - 13:45   מתמטיקה-אלי/חנוך תנ"ך - אלי אומנות /גאוגרפיה  
מערכת שעות - כיתה יא
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
9:35 - 8:50 אנגלית - חגית/רותם אנגלית-חגית/רותם אזרחות - חן  אזרחות - חן אזרחות - חן 
10:30 - 9:45 אנגלית - חגית/רותם אנגלית - חגית פרונטלי אזרחות - חן  אזרחות - חן  אזרחות - חן 
11:45 - 11:00 ספרות - יערה ספרות - יערה מתמטיקה - אלי אומנות /גאוגרפיה מתמטיקה-אלי+חן
12:40 - 11:55 ספרות- יערה ספרות - יערה מתמטיקה - אלי אומנות /גאוגרפיה חינוך - אלי
13:35 - 12:50   אזרחות - חן   אומנות /גאוגרפיה  
14:30 - 13:45   אזרחות - חן   אומנות /גאוגרפיה  
מערכת שעות - כיתה יב 
בגרויות משרד החינוך