שילוב של ערכים ולמידה הוא מסורת בבית הספר. 
אנחנו מאמינים כי  יש חשיבות בהתערות בקהילה בנוסף 
ללמידה משמעותית
ולפיכך החלטנו להקדיש דף שלם המתאר את אופיים של שני המרכיבים החשובים הללו בבית הספר