חומרי לימוד

כושר קרבי
ספרות
היסטוריה
גיאוגרפיה
אנגלית
אזרחות
לשון
מתמטיקה
אמנות
תנ"ך

   

חולחץחןןןןןו כאןxטקסעסט

 הסטוריה 

 לשון

מתמטיקה
מטלה כתובה בלשון והבעה 

 
       כיתות י'

     כיתות יא'
30/11

6/12

12/12

14/12

18/12

 

מתמטיקה

תנ"ך

אנגלית

גאוגרפיה


הסטוריה


29/11

4/12

12/12


 
24/11

1/12

4/12

8/12

15/12

19/12
 
     כיתות יב'
אזרחות


מתמטיקהאנגלית


אזרחות


מתמטיקה

ספרות 
לוח מבחנים
מבחני מגן
22/12

4/12

10/12 

מתמטיקה


אנגלית


אזרחות
4/12
אנגלית