• דגש על אסטרטגיות הוראה למידה ומיומנויות חשיבה.

 
  • בניית תוכנית למידה על פי צרכיו של כל תלמיד
 
  • מחויבות להוראה/למידה איכותית ומשמעותית לכל תלמיד.
 
  • מעקב אחר הישגי כל תלמיד – ישיבות פדגוגיות למעקב,תכנון ובקרה
 
  • יצירת רצף ספירלי בין המנחים ותחומי הדעת השונים

  • הוראת אסטרטגיות למידה בכל מקצועות הלימוד על פי תבנית משותפת
 
  • בניית רצף למידה אצל התלמיד העובר כחוט בין כל המקצועות.