• שיחות אישיות תלמיד-מחנך הכתה על בסיס שבועי
 
  • שיחות אישיות יזומות תלמיד-מנהל לפחות פעמיים בכל סמסטר.
 
  • שיתוף ההורים בכל תהליך הלמידה באופן יזום ועל פי הצורך.
 
  • שיחות מזדמנות עם כל תלמיד על פי צרכיו ובקשתו .