בכל כיתה 10-12 תלמידים .לכל שכבה מחנך ומורים מנחים.
מספר ימי הלימוד בשבוע- חמישה ימים.
חופשות –בהתאם להנחיות משרד החינוך.
שעות הלימוד: 9.00- 14.00 על פי מערכת מסודרת וקבועה מראש.
בשעות הצהרים ואחה"צ מתקיימים תגבורים על פי בקשת התלמידים או ביוזמת המנחים לאורך כל השנה.
בסמוך לבחינות הבגרות מתקיימים ימי מרתון בכל המקצועות ולאורך כל היום.
תוכנית הלימודים היא בהתאם להוראות משרד החינוך